Aviskassefondet.no

Aviskassefondet.no er et pilotprosjekt og en ny ordning som gjør det mulig for beboere å legge ferdigleste aviser og tidsskrifter til salgs i aviskasser som står i oppganger i leilighetsbygg der de bor. Ordningen er enkel å begynne å bruke ved at beboeren skriver en ‘Eier Id’ på avisens/tidsskriftets forside før de legges i kassen. En beboers Eier Id er automatisk personens telefonnummer med en A foran. Tekst i betalingsmeldingen for første innbetaling for en beboers avis/tidsskrift brukes til å registrere beboeren som bruker. Betaling for aviser/tidsskrifter gjøres enkelt med Vipps, med betalingskort på en nettside eller med sms for å få en faktura månedlig.

Prisene i aviskassen er lavere enn i butikken og når andre beboere kjøper aviser/tidsskrifter fra kassen vil beboere som har lagt de der (“eiere”) få utbetalinger fra aviskassefondet.no. En andel av innbetalinger vil også bli utbetalt til utgivere av aviser og tidsskrifter, og en andel til Sameiets/Borettslagets felleskasse. En prisliste og bruksanvisning som skal festes på lokket til aviskassen kan lastes ned fra Nedlastbare dokumenter. Beboere i leilighetsbygg kan selv gå til anskaffelse av en egnet aviskasse (se forslag under menyvalget “Aviskasser/Avisstativ”).

Ordningen gjør det også mulig for kaféer, restauranter og hoteller å be gjester om å betale for å lese deres aviser og tidsskrifter. Det kan de gjøre ved hjelp av Aviskassefondets klistrelapper som festes på forsiden og baksiden av aviser og tidsskrifter som kan bestilles fra aviskassefondet.no/klistrelapper. Det er også mulig å laste ned filene ‘forsidelapper’ og ‘baksidelapper’ fra http://www.aviskassefondet.no/nedlastbare dokumenter og klippe opp lapper selv. Om det ikke brukes ark for selvklebende etiketter til å skrive ut dokumentene kan det brukes tape for å feste lappene på avisene/tidsskriftene. Prisen for å lese en dagens avis eller tidsskrift er per i dag halv pris av løssalgspris.

I tillegg vil gjester på kaféer, restauranter, puber og hoteller kunne få utbetalinger for aviser og tidsskrifter de legger igjen. Hvordan dette gjøres er forklart under menyvalget «Veiledning» på Aviskassefondet.no.

Ordningen motiverer til bedre ressursutnyttelse. Under menyen “Fordeling av innbetalinger” kan du lese mer om hvordan innbetalinger vil bli fordelt. Det at dette er et pilotprosjekt innebærer at det er naturlig å gjøre forbedringer etter erfaringer.

Registered Copyright © 2022 Aviskassefondet.no, All rights reserved