Aviskassefondet.no i utlandet

I andre land vil ordningen som Aviskassefondet.no har registrert opphavsrett til bli drevet av andre mennesker og/eller organisasjoner etter samme modell som Aviskassefondet.no.

Aviskassefondet.no vil motta 1% av innbetalinger til organisasjonene i andre land som blant annet vil gå til administrasjon og videreutvikling av ordningen i Norge der idéen har sitt opphav. Administrasjonen i andre land vil som i Norge få 10% av innbetalinger som hovedsaklig vil gå til utbetaling av lønninger til deres ansatte.

%d bloggers like this: