Endringslogg

DatoTidGjortRef.
20.08.22Registrerte domenet newsboxfund.com
27.08.2210:20Kjøpt nytt WordPress tema
30.08.2201:54Ny registrering av kopirett (inkludert ny betalingsmåte, oppdaterte regler og ny prisliste). Satt noe av dagen på biblioteket og jobbet med bestillingsskjema til nettside.
31.08.2200:42Ny registering av opphavsrett (nye betalingsskjerma til nettside).
31.08.2216:56Ny registrering av opphavsrett for dagens arbeide.
01.09.22Gjort nødvendige endringer i betalingsskjema slik at det fungerer.
01.09.22Registrerte domenet newsresale.com
01.09.22Arbeidet med tekst av betydning for å gjøre løsningen kjent for folk.1000
01.09.2223:02/
23:09
Ny registrering av opphavsrett for dagens arbeide.
02.09.2209:47Ny registrering av opphavsrett for morgenens arbeide.
03.09.2209:48Aviskassefondet.no vil bli brukt som pseudonym i forbindelse med opphavsrett.
https://copyrightalliance.org/faqs/can-you-register-copyright-under-pseudonym/
07.09.2223:31Registrering av opphavsrett for dagens arbeide
08.09.2211:22Registering av opphavsrett for mitt arbeide 07.09 og 08.09.
09.09.2223:34Registrering av opphavsrett for noe av mitt arbeide 09.09
11.09.22Har lagt til et par nettsider og begynt å forberede en lønnsavtale med mulig fremtidige ansatte.
11.09.22Flere registreringer av opphavsrett for mitt arbeide 10.09 og 11.09.22.
13.09.2215:48-Arbeide med Eier Id på kaféer og restauranter.
13.09.2223:35Registrert opphavsrett for dagens arbeide. Lagt ut oversikt med Eier Id’er på Aviskassefondet.no
14.09.22Registrert opphavsrett for dagens arbeide. Lagt ut en fil på nettsiden som viser et eksempel på ark som er festet på aviskasser i leilighetsbygg.
16.09.22Registrert opphavsrett for arbeide gjort 15.9 og 16.9 kl 08:52, 12:22 og 13:30.
17.09.2215:20Registrert opphavsrett for nye lapper til forside og bakside på aviser/tidsskrifter. Er også registrert i minst en annen database med tidsbevis.
17.09.2223:26Ny tekst til forsiden http://www.aviskassefondet.no. Jobbet med forbedringen fra 22:21 til ca. 23:20 17.09.22.
18.09.22Registrert oppgavsrett for morgenens arbeide: Ny bruksanvisning til aviskasser i leilighetsbygg, ny liste med priser for gjester på kaféer som ønsker å lese aviser/tidsskrifter og endret prisliste for aviser/tidsskrifter i aviskasser. Man må huske på at dette er et pilotprosjekt og at priser antakelig vil bli endret etter tilbakemeldinger fra eiere av aviser og tidsskrifter.
19.09.22Registrert opphavsrett
21.09.2222:03Registrert opphavsrett for dagens arbeide. Ny forsidetekst og ny tekst til “Fordeling av innbetalinger”.
23.09.22Har registrerte opphavsretter for dagens arbeide. Blant annet for tekst til stillingsannonser og for brev til beboere i sameier/borettslag som skal brukes i forbindelse med stillingsannonser.
24.09.22Registrert opphavsrett for dagens arbeide frem til lunsjtid. Ny forsidetekst, nytt nedlastbart brev til beboere i sameier/borettslagt og påbegynt arbeide med ny registreringsside.
25.09.22Registrert opphavsrett for arbeide frem til ca kl 14:00 den 25.9: Nye registreringssider, rettet tekst i brev og på forside av aviskassefondet.no og ny side for bestilling av klistrelapper til aviser/tidsskrifter.
25.09.22Registrert 2 jobbannonser på Nav.

Registered Copyright © 2022 Aviskassefondet.no, All rights reserved

%d bloggers like this: