Fordeling av innbetalinger


Innbetalinger til Aviskassefondet.no vil bli fordelt på følgende måter (med “går til” menes gis som gave til):

Innbetalinger for aviser/tidsskrifter i aviskasser i sameier/borettslag

Når en person legger en avis eller et tidsskrift i en aviskasse vil betaling for avisen/tidsskriftet bli fordelt på følgende måte:
35% av innbetalinger går til utgivere av aviser/tidsskrifter
30% av innbetalinger går til avisens/tidsskriftets eier (aviskjøper)*
25% av innbetalinger går til borettslagets/sameiets felleskasse.
Det vil bli trukket lønn til en aviskasseansvarlig per oppgang på opp til 3000 kroner fra innbetalinger som går til borettslagets/sameiets felleskasse.
10% av innbetalinger går til administrasjon av ordningen hvorav mesteparten blir utbetalt som lønn til ansatte.

Innbetalinger fra gjester som betaler for å lese aviser/tidsskrifter på kafeer, restauranter, hoteller og puber

Ved utlån av aviser og tidsskrifter mot betaling vil innbetalinger bli fordelt på følgende måte:
45% av innbetalinger går til utgivere av aviser/tidsskrifter
45% av innbetalinger går til kafeene, restaurantene, hotellene, pubene og utestedene som kan knyttes til innbetalingene.
10 % av innbetalinger går til administrasjon av ordningen hvorav mesteparten blir utbetalt som lønn til ansatte.

Innbetalinger for aviser/tidsskrifter som kjøper legger igjen på et offentlig eller «udefinert» sted

Når en person legger igjen en avis eller et tidsskrift på et offentlig eller “udefinert sted” vil den første betalingen for avisen/tidsskriftet bli fordelt på følgende måte:
45% av innbetalinger går til utgivere av aviser/tidsskrifter
30% av innbetalinger går til avisens/tidsskriftets eier (aviskjøper)*
15% av innbetalinger går til et godt formål (f.eks. til et fond som støtter journalister eller utgivere av aviser/tidsskrifter på en måte eller til et anerkjent nødhjelpsprosjekt i regi av FN)
10 % av innbetalinger går til administrasjon av ordningen hvorav mesteparten blir utbetalt som lønn til ansatte.

Innbetalinger for aviser/tidsskrifter som kjøper legger igjen på kafeer, restauranter, hoteller og puber

Første innbetaling for avisen/tidsskriftet som legges igjen: Når en person legger igjen en avis eller et tidsskrift på en kafe, en restaurant, et hotell eller på en pub vil den første innbetalingen for avisen/tidsskriftet bli fordelt på følgende måte:
45% av innbetalinger går til utgivere av aviser/tidsskrifter
30% av innbetalinger går til avisens/tidsskriftets eier (aviskjøper)*
10% av innbetalinger går til kafeen, restauranten, hotellet, puben eller utestedet
10 % av innbetalinger går til administrasjon av ordningen hvorav mesteparten blir utbetalt som lønn til ansatte.

De neste innbetalingene for avisen/tidsskriftet som legges igjen:
45% av innbetalinger går til utgivere av aviser/tidsskrifter
45% av innbetalinger går til kafeene, restaurantene, hotellene, pubene og utestedene som kan knyttes til innbetalingene.
10 % av innbetalinger går til administrasjon av ordningen hvorav mesteparten blir utbetalt som lønn til ansatte.

*Med « 30% av innbetalinger går til avisens/tidsskriftets eier (aviskjøper)» menes personen som kan knyttes til Eier Id’en som er skrevet på avisen eller tidsskriftet.

Registered Copyright © 2022 Aviskassefondet.no, All rights reserved

%d bloggers like this: