Eksempler

Under er et eksempel på en bruksanvisning som er festet på lokket til en aviskasse som står i et leilighetsbygg (dokumentet er registrert i en database for opphavsrett).

%d bloggers like this: